Sayfalar

22 Nisan 2010 Perşembe

Çalışma Ekonomisi Faaliyetleri

Çalışma Ekonomisi Faaliyetleri

  • Ekonomik ve sosyal bakımdan işgücü piyasası, istihdam, işsizlik, yoksulluk gibi temel sosyal ekonomik sorunlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
  • Tüm öngörülerin ötesinde değişim gösteren emek pazarının 21.yüzyılda karşı karşıya olacağı senaryolar üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
  • Çalışanların ve işverenlerin toplu olarak davrandıkları endüstri ilişkileri sistemi çerçevesinde ise sendikalar, toplu sözleşmeler ve grev konuları çeşitli yönleriyle incelenmektedir.
  • Sosyal güvenlik kapsamına giren sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlere ilişkin çalışmalarda bu bölüm içerisinde yapılmaktadır.
  • Çalışanlar ile işverenler arasında kurulan çalışma ilişkisini konu edinen iş hukuku çalışmaları da bölümünde ele alınan konular arasındadır.
  • Diğer yandan çalışma yaşamının davranışsal ve örgütsel süreçlerini inceleyen çalışma psikolojisine yönelik incelemeler de gerçekleşmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder